Gemeente Het Bildt

Informatie: 

Gemeente geeft éénmalige subsidies voor nieuwe activiteiten Organiseer eens een evenement op het Bildt! Bent u creatief, heeft u wel eens organisatieplannen? Kom dan nu in actie. Wie een éénmalige nieuwe activiteit op het Bildt organiseert, kan een zogenaamde "Incidentele subsidie" bij de gemeente aanvragen. De activiteit moet te maken hebben met welzijn, sport, kunst, cultuur of cultuurtoerisme. De gemeente wil creativiteit en organisatielust in de gemeente bevorderen. Daardoor wordt de gemeente immers levendiger. Inwoners kunnen dan dicht bij huis deelnemen aan activiteiten of evenementen bezoeken.

De eenmalige subsidies zijn bedoeld voor kleinschalige culturele activiteiten. Het jaarlijkse budget bedraagt Eur. 7.000,- en per aanvraag wordt over het algemeen circa Eur. 500,- toegekend. De activiteit moet wel plaatsvinden in de gemeente danwel een duidelijke link hebben met de gemeente.   

 Meerjarige subsidies

De koren, korpsen, toneelverenigingen en Bildtse culturele instellingen kunnen een meerjarige subsidie aanvragen. Wanneer de gemeenteraad besluit om subsidie te verlenen dan heeft de aanvrager recht op subsidie voor een periode van 3 jaar.

Aanvraagformulier subsidiebijdrage

Gemeente: 
Het Bildt
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
P. van der Weg
Email: 
Bezoekadres: 
Van Harenstraat 47 9076 BT Sint Annaparochie
Postadres: 
Postbus 34 9076 ZN Sint Annaparochie
Telefoonnummer: 
0518409234