Gemeente De Friese Meren

Informatie: 

Subsidie voor eenmalige activiteit
Eenmalige subsidies zijn bedoeld voor incidentele, kortdurende, opstartende en/of bijzondere activiteiten. Het gaat om subsidies op het gebied van: sport en bewegen, culturele activiteiten en overige maatschappelijke initiatieven. U kunt het hele jaar een aanvraag indienen voor een eenmalige subsidie. Vraag de subsidie 13 weken voordat de activiteit begint aan.

Culturele activiteiten
De subsidieregeling culturele activiteiten is bedoeld voor eenmalige openbare activiteiten op het gebied van cultuur. De activiteit dient bij te dragen aan een levendige en bruisende gemeente, zoals voorstellingen op het gebied van podiumkunsten, projecten en manifestaties door professionele en amateurkunstenaars. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 2.000, - per activiteit.

Jaarlijkse subsidie
U kunt subsidie aanvragen op het gebied van amateurkunst (muziek- zang-, en toneelverenigingen), vrijwillig jongerenwerk, jeugdsport, meer bewegen voor ouderen en overige jaarlijkse subsidies voor grote instellingen, activiteiten voor ouderen, zorg en welzijn. De jaarlijkse subsidies moeten aangevraagd worden voor 1 oktober, in het jaar voor het subsidiejaar.

Subsidiebureau
Alle subsidies die de gemeente verstrekt worden verwerkt door één centraal subsidiebureau. Heeft u vragen over subsidies, dan kunt u ook bij hen terecht. Neem contact op .

 Subsidies van De Friese Meren 

Gemeente: 
Friese Meren
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Subsidiebureau
Bezoekadres: 
Herema State 1, 8501 AA Joure
Postadres: 
Postbus 101 8500 AC Joure
Telefoonnummer: 
14 05 14