Gemeente Franekeradeel

Informatie: 

De gemeente Franekeradeel maakt onderscheid tussen structurele en incidentele subsidies. Een structurele subsidie is een jaarlijks terugkerende subsidie voor activiteiten met een duurzaam karakter. Een incidentele subsidie is een subsidie voor een eenmalige activiteit.

Incidentele subsidiƫring biedt de mogelijkheid activiteiten, welke een duidelijke toegevoegde waarde hebben voor de gemeente Franekeradeel, te ondersteunen. Voor deze incidentele activiteiten is in het kader van dit uitvoeringsprogramma jaarlijks een budget beschikbaar.

Aanvraagformulier Incidentele Subsidies

Gemeente: 
Franekeradeel
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
heer B. Bosma van de afdeling Samenleving
Bezoekadres: 
Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker
Postadres: 
Postbus 58, 8800 AB Franeker
Telefoonnummer: 
14 0517