Gemeente Dongeradeel

Informatie: 

Subsidie podiumkunsten of cultureel evenement (Incidentele)

Gemeente: 
Dongeradeel
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
mevrouw R. Haaksma
Bezoekadres: 
Koningstraat 13 9101 LP Dokkum
Postadres: 
Postbus 1 9100 AA Dokkum
Telefoonnummer: 
14 0519