Gemeente Ameland

Informatie: 

Ieder jaar stelt de gemeenteraad van Ameland een bedrag beschikbaar voor subsidies voor culturele of sportieve evenementen. De subsidie is bedoeld voor personen, groepen personen of rechtspersonen die culturele of sportieve evenementen organiseren die van waarde zijn voor deelnemers, belangstellenden en toeschouwers.

Subsidie aanvraagformulier is  te downloaden

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Jolanda Kooiker, afdeling Welzijn, tel.: (0519) 555 573.

Gemeente: 
Ameland
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Jolanda Kooiker
Email: 
Bezoekadres: 
Jelmeraweg 1, 9162 EA Ballum
Postadres: 
Postbus 22, 9160 AA Hollum
Telefoonnummer: 
(0519) 555 573