Fonds 21

Informatie: 

We ondersteunen een breed scala aan (interdisciplinaire) projecten op het gebied van muziek, theater, dans, e-culture, design, mode, beeldende kunst, architectuur, literatuur, nieuwe media en andere disciplines.  Ook Festivals, Publicaties, Mediaproducties en Educatieprojecten kunnen in aanmerking komen. U kunt een aanvraag indienen vanaf € 10.000.

  • Wij ondersteunen alleen professionele kunsten: zowel de makers als uitvoerenden zijn professional. Wij ondersteunen geen amateurkunst.
  • Landelijke spreiding van projecten vinden we belangrijk. Projecten in regio’s in Nederland waar, in vergelijking met de Randstad, minder aanbod van kunst en cultuur is, hebben onze aandacht.
  • Dat geldt ook voor vernieuwende initiatieven of projecten die bijdragen aan vernieuwing van de sector.
  • In uw voorstel toont u ondernemerschap en streeft u naar zelfredzaamheid.
  • Uitsluitend niet-reguliere activiteiten van geregistreerde musea en culturele instellingen worden ondersteund.
  • Producties met een sociaal-maatschappelijk karakter kunnen ook passen binnen Jongeren & Maatschappij.
  • Aanvragen van individuele kunstenaars en eenmanszaken komen niet in aanmerking voor ondersteuning.
Gemeente: 
Landelijk
Doelgroep: 
Professioneel
Rechtsvorm: 
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
onbekend
Bezoekadres: 
Orteliuslaan 27, 3528 BA Utrecht
Postadres: 
Postbus 13364, 3507 LJ Utrecht
Telefoonnummer: 
030 - 233 76 00 (Projectadvies)