Boelstra Olivier Stichting

Informatie: 

Het doel van de Boelstra Olivier Stichting is het verlenen van steun aan activiteiten op het gebied van cultuur en landbouw in de meest ruime zin.

Gemeente: 
Leeuwarderadeel
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Dhr. L.Oldersma
Bezoekadres: 
It Blauwe Slot 17 9084 DL Goutum
Postadres: 
It Blauwe Slot 17 9084 DL Goutum
Telefoonnummer: 
058-2884705