Maatschappij tot het Nut van 't Algemeen / NUTfonds

Informatie: 

In het beleidsplan voor de jaren 2012-2016 van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is vastgelegd dat de Maatschappij, in plaats van zelf activiteiten te initiëren en te organiseren, een fonds instelt, kortweg het NUTfonds. 
Dit fonds moet activiteiten en projecten mogelijk maken die in het teken staan van de (oorspronkelijke) doelstelling van ’t Nut tot Algemeen. In moderne termen is dat: ,,het bevorderen van deelname van alle burgers aan het maatschappelijk leven’’. Met bijdragen uit het NUTfonds worden activiteiten en projecten mede mogelijk gemaakt waarvan bij voorkeur, maar niet uitsluitend, burgers in de werkgebieden van departementen van de Maatschappij tot NUT van ’t Algemeen profijt hebben. Aanvragers dienen bij voorkeur ondersteuning te hebben van een departement.

Toelichting: http://www.nutleeuwarden.nl

Gemeente: 
Landelijk
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Dhr. ir J.J. Ruedisulj
Bezoekadres: 
Departement Leeuwarden Fonteinstraat 81 8913 CW Leeuwarden
Postadres: 
Departement Leeuwarden Fonteinstraat 81 8913 CW Leeuwarden
Telefoonnummer: 
058 - 2154182